Hírlevél (2011.04.03)

Tisztelettel köszöntöm Várdomb község lakosságát az elmúlt időszak 2. Hírlevelével!

Örömmel értesítem Önöket, hogy iskolánkban 2011. 03. 02-án elkezdődött  „A várdombi iskolák informatikai fejlesztése” című projekt, mely a TIOP 1. 1. 1-07/1-2008 uniós pályázat keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 8 048 750 Ft.

A pályázatnak köszönhetően többek között minden második osztályterembe interaktív tábla kerül Várdombon és Alsónánán is

A projekt várható befejezése 2011. 08. 31.

Hírlevelem további részében először három fontos lakosság hétköznapjait érintő eseményre hívom fel a figyelmet:

1. Ez év áprilisától a hulladékszállítás az eddigi péntek helyett keddenként lesz. A változtatásra a cikói hulladéklerakóba való szállítás miatt van szüksége az Alisca Terra Kft-nek.

2. Április 6.-án (szerdán) 16.30 és 17.30 között a művelődési ház mögötteboltás,és féregtelenítés lesz, melynek díja 3000 Ft. A pótnap április 29 pénteken 17-től 17.15 óráig. A háznál oltás díja 3500 Ft. Az állatorvos drMaróthy Géza. Mindenki hozza magával az eboltási könyvet!

3. Április 15.- én 18 órakor Közmeghallgatás lesz a kultúrházban. Minden érdeklődőt szívesen látunk! A program kint lesz a hirdetőtáblákon, de előzetesen néhány témát meg említek:

-Tájékoztató az LTP.-vel kapcsolatos tennivalókról.

-A település köztisztasági helyzetének értékelése.

 Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a József Autcaipincebeszakadásnál gyakorlatilag már csak az aszfaltozás van vissza. A falu alatti vadvíz árok gépi kotrása megtörtént, így már remélhetőleg el tudja vezetni a vizet a kertekből. A maradék munkálatokat az általunk foglalkoztatott közcélú munkások fogják befejezni. A temető déli és nyugati oldalán kiástuk a fagyal sövény ágyását. Megkezdtük a megsüllyedt járdák helyreállítását. A vízminőség javító pályázat (amit tíz településsel együtt adtunk be,) elbírálás alatt van és most már hamarosan eredmény várható.

Jó látni, amint a jó idő beköszöntével a falu lakói a portájukon és a portájuk előtt serénykednek. Azonban néhány dologra hívom fel a figyelmet:

-Sok helyen látni a mellékutcákban a padkán nagy köveket, beton tömböket, amit az ott lakók tesznek ki az útpadkán lévő gyep megvédésére. Ez azon kívül, hogy tilos, még baleset veszélyes is. Tolatásnál, vagy havas időben amikor nem látszik, kárt okozhat a gépkocsikban és ilyenkor a károkozó az akadály kihelyezője.

Arra kérem a tisztelt érintetteket, hogy az amúgy érthető törekvésüket más módon oldják meg. Sokat tehetünk a békességért azzal is, ha a felázott padkára nem hajtunk rá. A friss fű megvédését vékony, jól láthatóra festett bot darabokkal is megtehetjük, amit a megerősödést követően eltávolítunk.

-Nem szép látvány az itt-ott látható autó,-roncsautó és egyéb közterületet huzamosan foglaló dolog. Ide tartozik a hulladék és egyéb lom is, ami az erdőkben, szurdikokban, árok és utak szélén megjelenik. Ezek tárolását sorsának elrendezéséig telekhatárokon belül kell tartani. Régen trágya domb volt, ma komposzt gödör, komposzt láda a helye az elbomló növényi részeknek. Sajnos még nem nyitotta meg kapuit a bátaszéki és a szekszárdi hulladék lerakó udvar. Már tavaly készen voltak, így az idén várhatóan üzembe helyezik őket.

A tavaszi metszések befejeztével lomtalanítást tervezünk.

Mint már tudják, idén július 23-24.-én elszármazottak találkozója lesz. Közös felelősségünk, hogy ezeket a problémákat addigra felszámoljuk. A találkozóval kapcsolatban továbbra is várjuk az elszármazottak címeit, mert hamarosan meghívókat szeretnénk kiküldeni. Címeket leadni praktikusan az önkormányzatnál lehet.

Engedjék meg, hogy a szennyvíz beruházásnál az LTP-t választókkal egy kicsit többet foglalkozzak.

Három fő eset lehetséges:

1. Aki rendszeresen fizetett és a megtakarítása 135023 Ft-on felül van, és a túlfizetése nem haladja meg a tízezer Ft-ot.

Ebben az esetben az OTP a különbözetet – akinek OTP számlája vanakkor oda utalja,-

-akinek nincs, annak postai úton küldi ki a visszajáró összeget.

2. Ahol a túlfizetés meghaladja a tízezer Ft-ot.

Ebben az esetben az OTP-től levelet fog kapni azzal, hogy keresse fel a kifizetéssel és az elszámolással kapcsolatban a helyi kirendeltséget legkésőbb 2011. május 31-ig. Itt tisztázzák azt, hogy a túlfizetésből mennyi jár vissza. A számlán jelentkező túlfizetés nem egyenlő a visszajáró összeggel, mert a túlfizetésben Állami támogatás is van.

3./a Akik hiányosan törlesztettek, ott meg kell nézni, hogy mennyi az elmaradás. Ha nem túl sok akkor (persze ha sok akkor is) érdemes kifizetni azért, hogy létre jöhessen . a TÖRLESZTÉS + ÁLLAMITÁMOGATÁS mínusz a KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 15%-A = RENDBEN VAGYUNK képlet.

/b-Akik hiányosan törlesztettek, de nem tudják, illetve akarják kifizetni a maradék összeget, azoknak az OTP felmondja a szerződését, így nem fog teljesülni az érdekeltségi részük. Tehát ha más nem lesz, akkor az önkormányzat adók módjára fogja behajtani.

Az ügyfélnek az önkormányzattól jár a közműfejlesztési támogatás, de hogy ez melyik összeg 15%-a, arra tájékoztatást kértünk a Számvevőszéktől. Amint ez megjön, elkezdjük ennek a megigénylését.

Befejezésül kérem Önöket, hogy figyeljenek és vigyázzanak Magukra és környezetükre!

Várdomb, 2011. 04. 03

Tisztelettel: Simon Csaba sk.

Polgármester