Hírlevél (2011.10.23)

Tisztelettel köszöntöm Várdomb község lakosságát!

Eltelt egy év megválasztásunk óta, ezért érdemes végiggondolnunk, hogy mit végeztünk el és mi az, amivel adósok maradtunk Várdomb lakóinak.

A falu élhetősége kis lépésekkel, de javult. A vadvíz árok kitakarítva, a pince beszakadás kijavítva, van játszóterünk, urna falunk, a „hegyen” összeszedtük a szemetet, az EVE pályázatainak segítségével a temető körül lett kerítve élő sövénnyel, a hidak fa korlátot, az utcák fa névtáblákat kaptak és továbbra is virágosak a közterületeink.

Az iskolában TIOP 1.1.1-07/1-2008 pályázat keretében megvalósult „A várdombi iskolák informatikai fejlesztése” című projekt. Az ünnepélyes átadásra a tanévnyitón került sor. Várdombon 4, Alsónánán 2 interaktív tábla került felszerelésre. Összesen 11 személyi számítógéppel, egy mozgássérült csomaggal, egy szavazó csomaggal lett gazdagabb intézményünk. A beruházás összege elérte a 8 millió forintot.

Elkészült az egyelőre még kétséges kimenetelű, de látogatható „Kitelepítettek emlékpark”-ja. Nagy sikerű közösségi rendezvények erősítik bennünk az összetartozás érzését.

Tehát van mire vigyáznunk!

Sajnos időről időre vandálok pusztítanak végig a falun! Kérem a lakosokat, hogy ha ilyet tapasztalnak, akkor hívják bizalommal a rendőrséget. Azt hiszem, hogy csak úgy tudjuk ezt a problémát leküzdeni, ha a randalírozók biztosak lehetnek abban, hogy tetteik nem maradnak büntetlenül!

Biztonságunk érdekében pályázatot nyújtunk be térfigyelő rendszer létrehozására.

Ha nyerünk, akkor a rendszer a szekszárdi Rendőrkapitányságra lesz bekötve.

Az autóbusszal utazók jelezték, hogy nagy a zsúfoltság a hét órai járatokon és többször nem férnek fel a buszra. A Gemenc Volán vállalattal egyeztettem, aminek az lett az eredménye, hogy szerda- csütörtöki napon megvizsgálták az utas számot. Sajnos azt állapították meg, hogy a helyek száma elég, csak az utasok nem, vagy csak nehezen mennek hátra a buszban. Azóta az utazók újra jelezték a problémát, de a hétfői napra kihegyezve. Azt javaslom, hogy ha gond van, akkor jelezzék a pályaudvaron, illetve én is jelzem a járatirányításnak. Talán így együtt itt is sikert érhetünk el!

A buszmegállókra még nem született megoldás, de nincs elfelejtve.

Többen kérdezték, hogy lesz-e őszi lomtalanítás.

Az Alisca Terra Kft-vel való egyeztetéskor derült ki, hogy mi a tavaszi lomtalanításban vagyunk érintettek. Térítés ellenében ősszel is elvinnék a lomot, de az ár hallatán inkább lemondtunk róla.

Haladunk a szennyvíz beruházás finanszírozás lezárása felé. Talán tudják, hogy a községnek emiatt harmincnégy millió forintot kellett felvennie és a kamatait fizetni, amit a befolyó törlesztésekből fizetünk. A hiányos törlesztések miatt előreláthatólag kb. kétmillió forintoshátralékot kell majd végrehajtó útján behajtanunk. Előtte természetesen biztosítjuk az elmaradás befizetésének a lehetőségét.

Sokat léptünk előre a roncsok és kövek területén is. További figyelmükbe ajánlom a telkek előtti járda síkosság mentesítését és az árkok tisztán tartásának a kötelességét. Sok helyen látni behajló ágakat. Amikor gondoskodnak az ágak levágásáról, akkor gondoljanak az eső és a gyümölcsök súlyára, hogy a száznyolcvan centiméteres ember esernyővel hajolgatás nélkül elférjen!

Örvendetes, hogy községünkben élő hatvanöt év felettiek száma több, mint száznegyvenöt!

Ha mindenkit meglátogatok születésnapján, akkor minden második munkanapon mennem kellene úgy, hogy sokszor több helyre is. Ezt sajnos nem tudom felvállalni, így én azt választottam, hogy Idősek napján köszöntöm fel egységesen az érintetteket. Akik nem tudtak részt venni az ünnepségen, azoknak ezúton kívánok:

Jó egészséget és sok örömöt nyugdíjas éveikhez!

- 2011. 11. 01-én Mindenszentek napján 15 órakor a szokásos módon halottak napi megemlékezést tartunk a várdombi temetőben.

- 2011. 11. 09-én 18 órakor Közmeghallgatás lesz a kultúrházban. A fő napirendi pont „az elmúlt időszak fontosabb eseményei, történései”.

Emlékeztetőül írom, hogy minden hónap második szerdáján tartjuk a Képviselő-testületi üléseinket. A hirdető táblákon a meghívó minden ülés előtt kihelyezésre kerül!

A programokon minden érdeklődőt szívesen látunk!

Az itt leírtak szemelvény jelleggel készültek. A részletek kibontása, és az egyéb pályázatok állása, valamint a lakosságot érdeklő más kérdések legyenek a közmeghallgatás témái.

Befejezésül kérem Önöket, hogy figyeljenek és vigyázzanak Magukra, szomszédjaikra és környezetükre!

Várdomb, 2011.10.23

Várdomb Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel:

Simon Csaba

Polgármester