Hírlevél (2013.04.09)

Tisztelettel köszöntöm Várdomb község lakosságát!

Immár szokásos negyedévi Hírlevelünkkel jelentkezem, hogy tájékoztassam a Tisztelt lakosságot az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről és az előttünk álló tennivalókról.

A márciusi telet átvészeltük, a hó helyzet adta feladatokat leküzdöttük.
15.-én a Milleneumi falnál Szamos Józsefné iskola igazgatóval és Remilong Judit EVE vezetővel koszorút helyeztünk el az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. A hófúvásra tekintettel az iskolai ünnepség elmaradt, de így is kb. tizenöten jöttünk össze.
A hirdető táblákon adtunk tájékoztatást arról, hogy az Alisca Terra Kft levonja a szemétdíjból az elmaradt hulladékszállítást.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2013-ra gazdálkodásunk rendbe jött. Nincs adósságunk, kölcsöntartozásunk a szennyvíz beruházáson kívül. Nagymértékben kellett ehhez az ésszerű takarékosság minden téren, továbbá szerencsés közrehatóként az adósság- és az iskolafenntartás állami átvállalása is.

A kamerarendszer és a napelemes pályázat kifizetése és elszámolása rendben megtörtént. Mivel közben önerőre is sikeresen pályáztunk, így a napenergia beruházásunk teljes egészében pályázati forrásból készült el. Ez azért jó hír, mert így költségvetésünk terhei minimum évi egymillió Ft-tal csökkennek.

A Dél-Tolna Aqua project ivóvíz minőség javító beruházás fizikailag is elkezdődött. Az időjárás függvényében folytatódnak a munkálatok.

A Római Katolikus Egyház a Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével
a templom felújítására és ehhez kapcsolódóan a temetőben járdára pihenőkkel és vízvételi helyek kialakítására pályázik. Része még a pályázatnak a stációk helyreállítása és restaurálása is.
Keszthelyiné Vajda Mária keresett meg hivatalomban azzal, hogy szeretne a kálvária felújítása ügyében komoly segítséget nyújtani. Abban maradtunk, hogy megvárjuk az előbb említett pályázat eredményét és utána az érintettekkel egyeztetjük a lehetőségeinket. Sokaknak nem kell Őt bemutatni, hiszen várdombi származású.

Alsónána polgármester asszonyával tárgyalni fogunk az óvoda társulás fenntartásának lehetőségéről. Bízom benne, hogy mindkét fél előnyére sikerül megállapodnunk. Ebből következik, ha nem találunk közös célokat, akkor megszüntetjük a társulást.

Az állam fenntartásába került iskola kiválása miatt hamarosan óvodavezetői pályázatot kell kiírnunk. Az átmeneti időszakra Szötsné Fehér Györgyi, eddigi vezető kapott megbízást.
A konyhán is megüresedett egy állás nyugdíjba vonulás miatt. Erre a pályázat hamarosan megjelenik. Négy órás foglalkoztatást tervezünk, ahol a szakács végzettség előnyt jelent.
2013. május 26-án időközi képviselőválasztás lesz településünkön. Mivel a választások óta lemondott képviselők helyét kell betölteni, ezért az állam állja a költségeket.
Végül köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak településünk sikereihez!

Várdomb,2013-04-09

Simon Csaba
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom, a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Várdomb Község Helyi Választási Bizottsága időközi képviselő-választás időpontját 2013. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki. Szavazni személyesen, érvényes személyazonosságot és lakcímet igazoló okmánnyal lehet, 6.00 órától 19.00 óráig az önkormányzati hivatal épületében (Várdomb, Kossuth u. 117.). Az időközi választáson 4 képviselő megválasztására kerül sor.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről 2013. április 11. napjáig kapnak értesítést.

A névjegyzéket 2013. április 10. napjától április 15. napjáig közszemlére teszem az önkormányzati hivatal épületében (Várdomb, Kossuth u. 117.).

A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a közszemlére tétel időpontjában lehet kifogást benyújtani.

A módosított névjegyzék 2013. május 24. napján 16.00 óráig tekinthető meg.

Jelöltet ajánlani 2013. április 26-án 16.00 óráig lehet.

A képviselő jelölt, legalább 11 ajánlószelvény összegyűjtésével 2013. április 26-án 16.00 óráig jelentheti be jelölését a helyi választási bizottságnál (Várdomb, Kossuth u. 117.).

Részletes tájékoztatásért hívja a 74/430-375 telefonszámot, vagy érdeklődjön személyesen az önkormányzati hivatal épületében a helyi választási irodánál.

Nagyné Pohlon Mónika

aljegyző